OM FBK

Flisbyen Ballklubb            
Stiftet 06.06.1991 

PB 258            
2001 Lillestrøm            
               
Klubbnummer: GR02310008260          
Organisasjonsnummer: 984016174          
Bankkonto: 1615.04.96717          
Farger: Hvit, Hvit (trøye, bukse)          
Bortefarger: Blå, Hvit (trøye, bukse)          
Hjemmebane: Lillestrøm idrettspark          
               
          
Supporterforening:  F.U.C.K.