MEDLEMSKONTINGENT OG AVGIFT I FLISBYEN

MEDLEM:
Medlemskontingent 250 kr

SPILLER:
Medlemskontingent 250 kr
Treningsavgift 1800 kr
Fordelskort 200 kr
Totalt 2250 krSPILLER MED VERV:
Medlemskontingent 250 kr
Fordelskort 200 kr
Totalt 450 kr


Spillere som har skaffet sponsor/samarbeidspartner for minimum 10.000 kr betaler samme pris som spillere med verv i klubben.