Dommere

Verv
Navn Telefon Epost
Dommeransvarlig Hans Arne Andresen 91 30 02 77 Hans.Andresen@ensto.com
Dommer Øystein Vinje 92 43 43 31 oystein.vinje@getmail.no
Dommer
Jonas Weiberg Sture  
40 05 17 50
jonaswsture@gmail.com